Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

amilamija
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
amilamija
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
4104 c2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija

February 15 2017

amilamija
9005 019d
Reposted fromParty-on Party-on viaredlips redlips

July 09 2015

amilamija
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
amilamija
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevvelinus91 evvelinus91
amilamija
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

amilamija
9412 358d 500
D.Masłowska, "Kochanie, zabiłam nasze koty".
amilamija
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
amilamija
3527 5889
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagwiazdeczka gwiazdeczka
3565 f60e 500
amilamija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl