Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

amilamija
2457 1197
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
amilamija
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
amilamija

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaszyszka016 szyszka016
amilamija
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
amilamija
2113 2445 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
amilamija
1217 6f4d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
amilamija
7146 bcfa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 13 2017

5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
amilamija

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszyszka016 szyszka016
amilamija
amilamija
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaszyszka016 szyszka016
amilamija

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromoutoflove outoflove viaszyszka016 szyszka016
amilamija
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszyszka016 szyszka016
amilamija
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
amilamija
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLucidesEye LucidesEye
amilamija
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagwiazdeczka gwiazdeczka
amilamija
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl